Kartallar Qapı Kastamonu İstehsalat Müəssisəsi 7000 m² açıq, 5000 m² örtülü, ümumilikdə 12000 m² istehsalat müəssisəsi sahəsi.

Kartallar Qapı İstehsalat Müəssisəsi Orta Bölmə

CNC Maşın Bölməsi CNC oyma və CNC qıfıl açmaq yolumuzda tamamilə səhvsiz olaraq istehsal edilə bilməkdədir.

Lövhə Ölçmə Bölməsi

45° Kəsmə və Deşik Açma Yolu

Xammal və yarı məmulat doğrama modulları

Press Bölmələri Kartallar Qapı presslər bölməsində, PVC membran preslər, soyuq preslər və isti preslər yer almaqdadır.

Weinig Maşın Bölməsi

PVC Bünövrə Sarma Maşını Bölməsi

Özül Bölməsi Qapı istehsalat müəssisəsində, qapı daxillərini pətəkləmə, çubuqlama kimi xüsusiyyətlərlə tələblər istiqamətində doldurulmaqdadır.

Qablaşdırma və Nəqliyyat Hazırlığı