12000 متر مربع مساحت کل تولید

محدوده تولید

منطقه دستگاههای CNC برای حکاکی الگوها بر روی دربها و برش حفرههای قفل درب.

منطقه اندازهگیری و برش پانلها

منطقه تجهیزات برش 45 درجه و حفاری حفره

فرآوری مواد اولیه

منطقه پرس شامل پرس خلاء غشایی، پرس سرد و گرم

Weinig – ماشینآلات و سیستمهای پردازش چوب چهارطرفه

تجهیزات برش مقطعی چهارچوب درب

تولید چارچوبهای درب و پر کردن آنها با مواد کاغذی لانه زنبوری

بستهبندی و آمادهسازی برای حمل