تجهیزات دارای آخرین تکنولوژی 12000 متر مربع تاسیسات تولیدی کلی بیش از 150 مدل درب روکشهای چوبی، امدیاف (MDF) دارای پوشش، PVC، ملامینه، دربهای امدیاف (MDF) لمینت شده بیش از 150 مدل درب روکشهای چوبی، امدیاف (MDF) دارای پوشش، PVC، ملامینه، دربهای امدیاف (MDF) لمینت شده بیش از 150 مدل درب روکشهای چوبی، امدیاف (MDF) دارای پوشش، PVC، ملامینه، دربهای امدیاف (MDF) لمینت شده بیش از 150 مدل درب روکشهای چوبی، امدیاف (MDF) دارای پوشش، PVC، ملامینه، دربهای امدیاف (MDF) لمینت شده

از سال 1975 تا امروز

طراحی و تولید دربهایی که رو به آرامش باز میشوند.

دربهای Kartallar، در سال 1975 در استان کاستامونو (Kastamonu) ترکیه (Turkey) به عنوان یک کارگاه کوچک تولید دربهای سفارشی تاسیس شد، و به دلیل داشتن محصولات باکیفیت و امکان پاسخگویی سریع به خواستههای مشتری، به سرعت توسعه یافته است.

در سال 1997، این شرکت برای ورود به بازار بینالمللی، در آنتالیا دفتری را به عنوان نقطه حملونقل و ارسال افتتاح کرده بود، بازارهای داخلی و خارجی را تجزیه و تحلیل کرد و ساختار شرکتی خود را شکل داده است.

این شرکت در سال 2020، یک فضای باز به مساحت 7000 متر مربع، یک فضای داخلی به مساحت 5000 متر مربع و در کل 12000 متر مربع تأسیسات تولیدی، تجهیزات اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، ماشینهای مدرن CNC و پرسنل بسیار حرفه-ای دارد. شرکت درب “Kartallar در” از طریق تحقیقات و توسعه مداوم به یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت درب تبدیل شده است.

ظرفیت تولید شرکت درب “Kartallar در”، 500 درب در روز در یک شیفت کامل است. این شرکت با توجه به کیفیت بالای مواد اولیه و تولید، به سطح بالایی از توسعه رسیده و رقبای خود را پشت سر گذاشته و به مصرفکننده نهایی خود، بهترین کیفیت را با بهترین قیمت ارائه میدهد.

مدلهای درب ویژه

مدلهای درب شیشهخور