MDF, kəlimə mənası ilə orta sıxlıqdakı lif lövhə mənasına gəlməkdə və Medium Density Fiberboard kəlimələrinin baş hərflərindən meydana gəlməkdədir. MDF orta bərklikdə bir lövhə olub, termodinamik olaraq odun və ya digər selluloz xammallardan əldə edilən liflərin müəyyən bir rütubət dərəcəsinə qədər qurudulandan sonra təxminən 9-11% nisbətində termosetting (istidə bərkləşən) xüsusiyyətli bir yapışqan ilə yapışdırılmaqla istilik və təzyiq altında preslənməsiylə meydana gələn homogen bir quruluşdakı lövhədir.

MDF quruluşu etibarıyla hər nöqtəsinin homogen sıxlıqda olması, standart ölçülərdə əldə edilə bilməsi, freze əməliyyatlarındakı mükəmməlliyi, səth və qıraqlardan tətbiq edilən vintləri yaxşı saxlaması səbəbiylə seçilməkdədir.
MDF LAM, MDF lövhə üstünə, texnologiya emdirmə maşınlarıyla melamin rozini və yapışdırıcı hopdurulmaqla yanmayan və su keçirmyən hala gələn dekorasiya kağızının örtülməsiylə əldə edilir.

Ağırlaşdırılmış Melamin Qapı düzəldilməsində, mebel istehsalında arxalıq, siyirtmə altı, lapel olaraq, həmçinin qalınlaşdırılmış lövhə istehsalında və fərqli layihlərədə istifadə edilə bilər.

Showing all 14 results